کتاب عطایای روحانی

 کتاب عطایای روحانی از سری کتابهای دورهٔ خدمات مسیحی دانشگاه گلوبال

ارتباط با ما : mahsa@kelisanet.com

برای ثبت نام دروس  دورهٔ خدمات مسیحی : info@kalameh.com

کانال تلگرام : kelisanet@