درباره ما

سپاس بر خدا ، پدر خداوند ما عیسی مسیح،که پدر رحمتها و خدای بخشنده همه دلگرمیهاست که به ما در همه سختیهایمان دلگرمی میبخشد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته ایم ،دیگران را که از سختیها میگذرند،دلگرم سازیم  . نامه دوم قرنتیان ۱ : ۳

کلیسای اینترنتی فارسی زبان  از سال ۲۰۰۸ در فضایی کاملا دوستانه و با همکاری تعدادی از ایمانداران شروع به فعالیت بشارتی نمود . هدف و انگیزه کلیسای اینترنتی رساندن خبر خوش انجیل به همه هم میهنان کشورمان میباشد که تا به امروزبه ان مشغول بوده وهست.همچنین با همین دید و رویا با هدایت و تایید روح القدس  در کنار این کلیسا  برای اقوام افغان و کرد نیز ،کلیسای افغانستان و کردستان نیز شروع به خدمت نمود

IMG_0705